Domain név regisztráció és tárhely megrendelés

  A VÁLASZTOTT DOMAIN NÉV INFORMÁCIÓI

  Választott domain név*

  Új igényMódosításÁtkérés

  Névszerver 1:

  Névszerver 2:

  AZ IGÉNYLŐ CÉG (SZERVEZET) VAGY MAGÁNSZEMÉLY ADATAI

  Igénylő teljes neve (magyarul):

  Szervezet esetén angolul:

  Szervezet esetén képviselőjének neve:

  Irányítószám, település:

  Utca, házszám:

  Telefonszám:

  E-mail:

  Az igénylő azonosítója (szervezet adószáma, vagy bejegyzett száma, magánszemély esetén személyi igazolvány száma):

  Védjegy lajstromszáma:

  AZ IGÉNYLŐ ÁLTAL KIJELÖLT ADMINISZTRATÍV KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY

  Adminisztratív kapcsolattartó csak akkor lehet természetes személy, ha megegyezik az igénylővel
  vagy egyéni vállalkozói minőségében jár el.

  Név:

  E-mail:

  Telefonszám:

  Irányítószám, település, utca, házszám:

  SZÁMLAFIZETŐ ADATAI, HA KÜLÖNBÖZIK AZ IGÉNYLŐTŐL

  Név:

  Telefon:

  Cím:

  Az Igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy:

  a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom; a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom; tudomásul veszem, hogy az igénynek, illetve a domain használatának a Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének veti alá magát, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel; szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi; A Nyilvántartó Adatvédelmi tájékoztatóját (http://www.domain.hu/adatkezeles.pdf), - különös tekintettel annak 2.1.b)pontjára - megismertem és elfogadom. engedélyezem személyes adataimnak a nyilvántartásban történő kezelését és hogy ezen engedély megadása a rám vonatkozó nemzeti jog alapján jogszerű; rendelkezem a kapcsolattartóként megjelölt természetes személy(ek) engedélyével a személyes adatainak a nyilvántartásban történő kezelésére vonatkozóan; az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam és egyetértőleg aláírtam, illetve elfogadom. A domain név fenntartás kezdete a domain név bejegyzésének időpontja. Fenntartás vége a .hu domain név bejegyzésének időpontjától számított első 730. naptári nap, (.com .net .info .biz .org esetén az első 365. naptári nap) meghosszabbítás esetén az azt követő minden 365. naptári nap. Átkérés esetén a fenntartás kezdete az átkérés időpontja. Átkérés esetén a fenntartás vége az átkérés időpontjától számított minden 365. naptári nap. A fenntartási idő lejárta előtt 60 nappal az Igénylő a domain fenntartását a Regisztrátornál meghosszabbíthatja. Meghosszabbítás kizárólag akkor történik meg, ha a Regisztrátor részére az éves fenntartási díj befizetésre került legkésőbb a fenntartási idő lejárata előtt 30 nappal. Meghosszabbítás híján a domain név fenntartás elmondottnak tekintendő a domain név törlésre kerül. Nem kiegyenlített regisztrációs, fenntartási, domain szolgáltatási díjtartozás esetén az Igénylő domainjeinek fenntartását a Regisztrátor felmondja. Igénylő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Számlafizető különbözik az Igénylőtől, és számlafizető a kiállított számlán feltüntetett fizetési határidőre nem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjat az Igénylőtől is követelni. Az Igénylő és a Számlafizető a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 175§ alapján elektronikus számlát is elfogad a regisztrációs és fenntartási díjról.

  Dátum (Hely és Idő):

  Írd be a hiányzó számot! 7 + = 14